NB! Konto number ja ettevõtte nimi on muutunud!

Erinevad TENA tooted ja nende kasutamisjuhised.

Lamatistest koolitusel 18.11.2016
Lamatiste ennetamise patsiendijuhend, juhend vene keeles.

Õppematerjal haige hooldajale: Nahk ja naha hooldus.
Inge Paju, Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon, Tartu 1999

Materjali “Dementsusega seotud pidamatus hooldaja perspektiivist” autor on Barbara Pointon.

Video voodihaige hooldamisest.
Videot saab vaadata Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni kodulehelt.

Voodihaige hooldamine.
Lühidalt voodihaige hooldamisest ja toodete õigest kasutamisest.