Eakatele

20% üle 65-aastastest ning vähemalt pooled hooldusasutuses elavad inimesed Eestis kannatavad uriinipidamatuse all.

Eakate uriinipidamatuses tõusevad esikohale kesknärvisüsteemist tingitud põhjused. Siiski tuleks osata leida ka võimalikke muid uriinipidamatust esile kutsuvaid põhjusi, näiteks ebasobivad ravimid.

Eakate uriinipidamatusega kaasneb sageli samaaegne haigestumine. Hooldusasutustes elavate ja tervete vanurite uriinipidamatuse esinemissagedus erinevad teineteisest statistiliselt olulisel määral. Uriinipidamatus võib olla tingitud ka muudest haigustest ning see võib olla otsustavaks põhjuseks patsiendi suunamisel hooldusasutusse. Uriinipidamatus halvendab vanurite elukvaliteeti olulisel määral.

Uriinipidamatust võivad mõjutada ka keskkonnategurid: WC võib olla kaugel, mistõttu inimene ei jõua sinna õigeks ajaks või ei leia mäluhäiretega inimene WC-d üles. Selle lahendamiseks tuleb näiteks muuta hoolduskeskkonda.