NB! Konto number ja ettevõtte nimi on muutunud!

Omastehooldus

Omastehooldus

Meie seas elavad imelised inimesed, kellest paraku palju ei teata. Ei teata nende pikkadest tööpäevadest, mis algavad sageli ammu enne kontoriinimese töö algust ja lõpevad alles hilisel õhtu­tunnil. Ei teata, et nad hetkekski ei lakka muretsemast või hoolitsemast ning et selle pinge all murdumist vältida, loodavad nad sageli vaid endale.

Need raudsed inimesed on omastehooldajad. Nad hoolitsevad kodus oma lähedaste eest, kes raskema või kergema haiguse tõttu enam ise endaga hakkama ei saa. Neid motiveerivad armastus ning kohuse­ ja kaastunne – kes veel, kui mitte oma pere ei peaks kandma hoolt nende eest, kes üksi toime ei tule?

Sageli ei oska või ei jõua omastehooldajad otsida oma probleemidele abi väljastpoolt ning kahjuks ei ole harvad ka juhtumid, kus sotsiaalabisüsteem neile oma abikäe ulatamata jätab.

Nendel lehekülgedel püüame seda vajakajäämist parandada. Kõrvalolevast menüüst leiate veebis lehitsetava “Omastehooldaja käsiraamatu” nii eesti kui vene keeles, kuhu on koondatud hulgaliselt praktilisi nõuandeid, kuidas lähe­dase hooldamise eri aspektidega paremini toime tulla.

Ühtlasi leiab siit ülevaate ka koduõendusteenusest, toodetest, õppematerjali haige hooldajale, video voodihaige hooldamisest ja abistamisest ning muud infot.

„Ka kõige õnnetumas elus on omad päikesepäevad ning keset liiva ja kivirähka omad väikesed õnnelilled,” on öelnud Hermann Hesse. Soovime, et nii hooldajate kui hooldatavate päevades õitseks õnnelilli üha rohkem.

Omalt poolt teeme omastehooldajate toetamiseks kõik, mis meie võimuses.