Riiklik toetussüsteem

Riiklik toetussüsteem

Eestis reguleerib abivahendite soodustingimustel müüki ja laenutust Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 (21.12.2015) ja selle lisa: abivahendite loetelu. Lastel, eakatel ja puuetega inimestel on võimalus osta erinevaid abivahendeid, sealhulgas mähkmeid, kateetreid ja muid uriinipidamatuse hooldusega seotud tooteid, soodustatud tingimustel:

 • Sidemeid kuni 40 tk kuus;
 • Mähkmeid kuni 60 tk kuus;
 • Imavaid linu kuni 10 tk kuus;
 • Naha pesemisvahendeid kuni 500 ml kuus;
 • Naha kaitsevahendeid kuni 500 ml kuus;
 • Desinfitseerimisvahendeid kuni 250 ml kuus;
 • Niisutatud salvrätte kuni 60 tk kuus;
 • Vannimütse kuni 4 tk kuus;
 • Pesukindaid kuni 60 tk kuus;
 • Söögipõllesid kuni 60 tk kuus;
 • Ühekordseid kateetreid kuni 120 tk kuus;
 • Püsikateetreid kuni 5 tk kuus.

Riik kompenseerib toodete hinna osaliselt piirhinna alusel.
Süsteemiga on liitunud ligi 13 000 inimest.

Ostu sooritamisel soodustuse saamiseks tuleb kaasa võtta:

 • Isikliku abivahendi kaart (kaardi väljastab Sotsiaalkindlustusamet arstitõendi alusel);
 • Arstitõend (perearst ja eriarst; kuni 18.a laps peab võtma eriarsti tõendi);
 • Isikut tõendav dokument;
 • Puuet kinnitav dokument (kui puue on määratud).
NB! Klient peab jälgima isikliku abivahendi kaardi tagaküljel olevat kehtivusaega. Kui kehtivusaeg on möödunud, tuleb Sotsiaalkindlustusametist (SKA-st) küsida uus kaart. Tel 612 1360.

Soodustingimustel saab mähkmeid ja muid uriinipidamatuse tooteid osta Inkotubadest 6 Eesti linnas. Kontaktid üle Eesti.