NB! Konto number ja ettevõtte nimi on muutunud!

Riiklik toetussüsteem

Riiklik toetussüsteem

Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi avahoolduse süsteemi  kaudu toetatakse inimese toimetulekut peale haigestumist ja tema elamist võimalikult kaua omas kodus, toetades teda erinevate teenustega nagu koristamise ja toidu kohaletoomise teenus, koduõendus, eritransport, kodu kohandamine jmt.

Avahoolduse üks tugiteenustest on pidamatushoolduse ja teiste abivahendite eraldamine. Hästi toimiv abivahendite riigipoolse soodustuse süsteem parandab abivajaja võimet ja huvitatust enese eest hoolitseda, mille tulemusel on võimalik saavutada paremaid hooldustulemusi. See omakorda parandab abivajaja tegevusvõimet ja elukvaliteeti ning vähendab vajadust käia arsti vastuvõtul.

Eestis reguleerib abivahendite soodustingimustel müüki ja laenutust Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 (vastu võetud 21.12.2015) ja selle lisa: Abivahendite loetelu. Riigipoolse soodustusega on võimalik osta abivahendeid puude ja/või vähenenud töövõimega inimestel, vanaduspensioni ealistel ja lastel alates 3. eluaastast.

Riik kompenseerib toodete hinna osaliselt piirhinna alusel.

Abivahendi müük riigipoolse soodustusega (Kehtivad tingimused alates 01.12.2020)

Abivahendite müüki ja renti reguleerib Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 – „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“. Määrus puudutab puuetega inimesi, vähenenud töövõimega inimesi, vanaduspensioni ealiseid ja lapsi alates 3. eluaastast (mähkmed).

 Abivahendi vajaduse tuvastab vastavalt määrusele: perearst, eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde või ämmaemand.

Soodustingimustel abivahendi ostmiseks on vajalik (kehtivad tingimused alates 01.12.2020):

Soodustingimustel abivahendi ostmiseks on vajalik:

1. Arstitõend
*Tõend võib olla paberkandjal või saadetud digi-allkirjastatuna (tõendina ei sobi digiretsept).
*Puudeta lastel tuvastab abivahendi vajaduse endiselt eriarst.
*Tõend kehtib 2 aastat.
*Vanaduspensioni ealistel puudub esmase tõendi vajadus uriini imavate abivahendite osas.
*Alates 16. aastasel tööealisel isikul puudub korduva tõendi vajadus.
*Arstitõend peab sisaldama üheselt arusaadavalt abivahendi nimetust või abivahendi ISO koodi:
a) „Uriini imavad abivahendid“ / ISO kood 09.30. – kirjutades tõendile antud nimetuse või koodi, ei pea eraldi välja tooma teisi kaasuvaid abivahendeid (pesemine, naha kaitse, niisutatud salvrätid, aluslinad jne.), sest tõend laieneb neile automaatselt.
b) „Kateetrid“ / ISO kood 09.24. – kirjutades tõendile antud nimetuse või koodi, ei pea eraldi välja tooma teisi kaasuvaid abivahendeid (uriinikotid, uriinikogujate riputus- ja kinnitusvahendid; samuti naha kaitse ja puhastamise ning keha pesemise ja küürimise vahendid), sest tõend laieneb neile automaatselt.
2. Isikut tõendav dokument.

*Hooldekodudes elavatel inimestel õigus osta pidamatus-hooldusvahendeid riikliku soodustusega piiratud sortimendi ulatuses.

Soodustingimustel saab mähkmeid ja muid uriinipidamatuse tooteid osta kõikidest Inkotubadest üle Eesti. Kontaktid siin. Täishinnaga saab osta tooteid ilma limiidita, ka Inkotoa e-poest.

Limiidid ja ISO koodid toodetele, mida saab Inkotoast osta riikliku soodustusega:

Uriini absorbeerivad abivahendid, tõendi alusel 2a, vanaduspensionäridel ilma tõendita. Tõend laieneb koodidele 09.21 ja 09.33.30.
* 09.30.24 – Laste ja täiskasvanute ühekordsed sidemed ja mähkmed – 120 tk kuus, 40 %
* 09.30.00 – Ühekordsed imavad aluslinad – 30 tk kuus, 50 %
* 09.30.45 – Pestavad imavad aluslinad – 2 tk kuus, 50 %
* 09.30.39 – Püksid sidemete ja mähkmete fikseerimiseks – 5 tk kuus, 50 %

Uriini eritumist suunavad abivahendid nüüd Haigekassa soodustusega:
9MS0047 – Ühekordsed põiekateetrid – 1000 tk poolaastas
9MS5514 – Peenisekatted – 240 tk poolaastas
9MS4272 – Püsikateetrid – tehniline limiit 36 tk poolaastas (tehniline limiit tähendab: 100 % silikoonkateeter – ostes 1 tk, läheb limiidist maha 4 tk; silikoonelastomeer kateetrid – ostes 1 tk, läheb limiidist maha 3 tk; silikoniseeritud, ehk SILKOLATEX – ostes 1 tk, läheb limiidist maha 1 tk)

Uriinikogujad (kaasuvad tooted koodile 09.24):
9MS0019 – Uriinikotid – 60 tk poolaastas
9MS6878 – Uriinikoti kinnitusvahendid – 12 tk poolaastas

Naha kaitse ja puhastamise vahendid (Soodustus kehtib ainult koodiga 09.30 tehingu teinud isikule ja Eesti Haigekassa rahastusega kateetreid ja uriinikotte või peenise katteid soetanud isik):
* 09.21.06 – Veevabad niisutava toimega ja/või barjääri tekitavad intiimpiirkonna pesuvahendid pH tasemega     5,5 – 5 eur kuus, 50%
* 09.21.18 – Tsinkoksiidi põhised vahendid uriinipidamatuse korral intiimpiirkonna naha kaitsmiseks ja hooldamiseks – 6.30 eur kuus, 50%
Abivahendid pesemiseks (soodustus kehtib ainult koodiga 09.30 tehingu teinud isikutele):
* 09.33.30.01 – Niisutatud salvrätid – 5.30 eur kuus, 50%
* 09.33.30.02 – Pesukindad – 60 tk kuus, 50%
* 09.33.30.03 – Veevaba peapesumüts – 4 tk kuus, 50%

 Tualeti kasutamise abivahendid:
* 09.12.03.01 – Poti-ja dušitoolid, 1 tk – 4 a. jooksul, 60%
* 09.12.15 – Potikõrgendused, 1 tk – 4 a. jooksul, 80 %
* 09.12.33 – Siibrid, 1 tk – 4 a. jooksul, 50%

 Abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks:
* 09.33.03 – Vanni- ja dušitoolid, 1 tk – 4 a. jooksul, 70%

Lamatiste vältimise abivahendid:
*04.33.03.01 – Lamatisi ennetavad istmepadjad ratastooli kasutajale, 1 tk – 2 a. jooksul, 90%
*04.33.06 – Madratsid lamatiste vältimiseks, 1 tk – 3 a. jooksul, 90%

Söögipõlled:
*09.03.39 – Söögipõlled – 60 tk kuus, 50%

Ühe ja kahe käega käsitsetavad käimisabivahendid:
* 12.03.03 – Käimiskepid, 1 tk – 3 a. jooksul, 50%
* 12.03.06 – Küünarkargud, 2 tk – 3 a. jooksul, 50%
* 12.03.12 – Kaenlakargud, 2 tk – 3 a. jooksul, 50%
* 12.03.16 – Harkkepid, 2 tk  – 3 a. jooksul, 50%
* 12.06.06 – Rulaatorid, 1 tk – 4 a. jooksul, 40%

Siirdumis- ja teisaldamisabivahendid:
* 12.31.03.01 – Libistamislauad, 1 tk – 4 a. jooksul, 50 %
* 12.31.03.02 – Libilinad, 2 tk – 2 a. jooksul, 70%

Vaata rohkem infot abivahendi saamise, õigustatuse ning suurendatud limiitide ehk erimenetluste kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.