NB! Konto number ja ettevõtte nimi on muutunud!

*Abivahendi võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta isikutele

*Abivahendi võimaldamine tööealistele ilma puude ja töövõime languseta isikutele

MTÜ Inkotuba annab teada, et 2021. a. jaanuari algusest käivitus Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud pilootprojekt, mille käigus tohib abivahendeid müüa soodustusega ka nendele tööealistele, kellel ei ole määratud puuet või vähenenud töövõimet. Riikliku soodustuse suurus sõltub abivahendist ja võib olla 40-60%. Projekti eesmärgiks on saada teada, kui suur on tegelik vajadus abivahendite järele tööealiste inimeste seas, kellele abivahendi seadusejärgne soodustus ei laiene.

Pilootprojekti raames ajavahemikul 01.01-30-06.2021 saavad abivahendeid osta riigipoolse soodustusega kõik tööealised inimesed (16-63 aastased) kellel:
*on antud ajavahemikul spetsialisti poolt tuvastatud abivahendi vajadus ning väljastatud abivahendi tõend;
*EI OLE tuvastatud puuet ega töövõime langust;
*on pooleli töövõime hindamine ja/või puude ekspertiis.

Pilootprojektis osalemiseks tuleb avaldada soovi arsti juures tõendi saamisel ja ka Inkotoas. Abivahendite ostmiseks on vajalik esitada arstitõend abivahendi vajamise kohta ja isikut tõendav dokument. Abivahendi tõendi võib väljastada kas perearst, eriarst, õde, füsioterapeut, tegevusterapeut või ämmaemand.

 Pilootprojekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.