NB! Konto number ja ettevõtte nimi on muutunud!

*Alates 01.07.2019 on õdedel õigus väljastada abivahendi tõendit.

*Alates 01.07.2019 on õdedel õigus väljastada abivahendi tõendit.

Sotisaalkindlustusamet annab teada, et täna alates 01.07.2019 jõustuvad määruse muudatused, mille järgselt on täiendkoolituse läbinud õel õigus väljastada abivahendi tõendeid. Täiendkoolituse läbinud õdede andmed ja kes millist abivahendit tuvastada saavad, on leitavad Sotsiaalkindlustuse kodulehelt “Abivahendi tõendi väljastajale Lisainfo” alt.

Tänaseks on õdedele mõeldud täiendkoolituse läbinud ja sellekohase tunnistuse saanud 103 õde. Kuna täiendkoolitusi on planeeritud aasta lõpuni, siis on lisandub õdesid, kellel on õigus abivahendi tõendit väljastada pidevalt juurde. Seetõttu uuendame regulaarselt meie kodulehel olevat õdede nimekirja ning teavitame täiendkoolituse läbinud õdede lisandumisest e-mailiga.