Ka töötav tallinlane võib hooldajatoetust saada alates 30.05.2014

Ka töötav tallinlane võib hooldajatoetust saada alates 30.05.2014

12. augustil  toimus kohtumine Tallinna omastehooldajate tugigrupi liikmetega: Pirjo Vaarmaa, Aili Alamets, Maire Pentikainen, Tiiu Heinlo, Maria Oja

Osalejad linnavalitsusest ja sotsiaal- ja tervishoiuametist:

  • Merike Martinson (sotsiaal- ja tervisevaldkonna abilinnapea)
  • Jaanus Martinov (abilinnapea nõunik)
  • Tarmo Kurves (ameti sotsiaalhoolekande ja terviseosakonna juhtivspetsialist)
  • Marina Runno (ameti sotsiaalhoolekande ja terviseosakonna peaspetsialist, puuetega inimeste hoolekanne)
  • Maarja Seppel (ameti sotsiaalhoolekande ja terviseosakonna peaspetsialist, eakate hoolekanne)

Abilinnapea Merike Martinson tervitas Tallinna omastehooldajate tugigrupi liikmeid ja tänas tänuväärse töö eest.

Maarja Seppel tegi ülevaate eakaid toetavatest teenustest. Marina Runno tutvustas puuetega inimestele suunatuid teenuseid.

Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2014 määrusega nr 9 muudeti kehtivat hooldajatoetuse korda ja alates 30. maist 2014 võib määrata hooldajaks isiku, kes töötab, kui töötamine võimaldab hooldust teostada.

Tugigrupi eestvedaja Pirjo Vaarmaa andis ülevaate senisest tegevusest. Tugigrupp kohtub iga kuu kolmandal kolmapäeval Tallinna Puuetega Inimeste Kojas. Ühel kohtumisel osaleb keskmiselt 15 osalejat. Võimaluste piires kutsutakse kohtumistele eksperte erinevaid teemasid tutvustama. Varasematel aastatel on tugigrupp saanud toetust mittetulundustegevuse kaudu tugigrupi läbiviimiseks. 2014.a. on grupp käinud koos vabatahtlikult ilma linnapoolse rahalise toetuseta.

Tugigrupi liikmed tõstsid esile järgmised murekohad oma igapäevaelus:

  • läbipõlemine
  • Infopuudus inimeste hulgas, kes on äsja saanud omastehooldajaks
  • Omastehooldajate meelespidamine Tallinna linna poolt (nt kontserdi-, teatripiletit, ujulapääse)
  • Omastehooldajatel puudub aeg iseenda ja asjaajamise jaoks. Soovitakse, et nt 1-2 korda kuus oleks võimalus saada vastavalt võimalustele asendushooldajat.
  • Intervallhoiuteenuse võimalus puudub.

Abilinnapea Merike Martinson pakkus välja omalt poolt, et AS Lääne-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku baasil võiks tulevikus mõelda intervallhoiuteenuse osutamise peale. M. Martinson võtab ühendust hooldusravikliiniku ülemõe Mare Leppikuga võimaliku koostöö arutamiseks nii päevahoiu kui koduteenuste osutamiseks.

Ühtlasi püüab linnavalitsus edaspidi võimaluste piires omastehooldajaid meeles pidada.

Maarja Seppel koostab Tallinna omastehooldajate jaoks vajalike asutuste kontaktide lehe.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on valmis rahaliste võimaluste piires toetama tugigrupi tegevust läbi mittetulundustegevuse toetamise eelarvest veel 2014.a.

Julgustame omastehooldajaid abi saamiseks pöörduma hooldatavate isikute elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonna poole. Omastehooldaja tervise säilitamise nimel ei tasu karta ööpäevaringseid hoolekandeasutusi (nn hooldekodusid). Võimaluste piires püüab linn aidata. Alati võib pöörduda ka Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poole.

Kirja pani: Maarja Seppel, 14. august 2014