Sotsiaalsüsteemist

Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem on suundumas avahooldusele. Avahoolduse kaudu toetatakse inimese toimetulekut peale haigestumist ja tema elamist võimalikult kaua omas kodus, toetades teda erinevate teenustega nagu koristamise ja toidu kohaletoomise teenus, koduõendus, eritransport, kodu kohandamine jmt. Varem suunati pikaajalised ja enese eest vähesel määral hoolitseda suutvad inimesed hoolekandeasutusse.

Avahoolduse üks tugiteenustest on pidamatushoolduse ja teiste abivahendite eraldamine. Hästi toimiv abivahendite eraldamise süsteem parandab abivajaja võimet ja huvitatust enese eest hoolitseda, mille tulemusel on võimalik saavutada paremaid hooldustulemusi. See omakorda parandab abivajaja tegevusvõimet ja elukvaliteeti ning vähendab vajadust käia arsti vastuvõtul.

Sellel kõigel on oma mõju ühiskonna haiglahoolduse kulude seisukohalt, eriti kui arvestada et Eesti elanikkond vananeb. Koduhooldus on parim lahendus kõikidele: nii abivajajale, kes saab oma kodus elada, kui ka hoolekandesektorile, kus on võimalik raha säästa, kuna voodikohtade arv asutustes väheneb. 1990. aastatel Soomes läbiviidud uurimus näitas, et üks päev hoolekandeasutuses maksis keskmiselt 195 eurot ja koduhoolduses 25 eurot.

Abivahendite jagamisel on oma kindel põhimõte: alati arvestatakse iga üksikisiku vajadust abivahendi järele ja abivahendi vajaduse otsustab arst. Hoolduse seisukohalt on oluline, et iga inimene saab kasutada piisaval määral temale sobilikke pidamatus-hooldusvahendeid. Riik toetab abivajajaid makstes osaliselt kinni teatud hulga enesehoolde abivahendite ostu. Sotsiaalkindlustusametist on võimalik saada infot abivahendite toetustest. Abivahendi kaardi omanikul on võimalik osta soodustusega kuni 60 mähet kuus.

Kvaliteetsed pidamatus-hooldusvahendid võimaldavad tunda ennast hästi, tundmata hirmu, et mähe võiks kusagilt lekkida. Uurimused kinnitavad, et kvaliteetseid pidamatustooteid kulub vähem, kuna need peavad kinni ebameeldiva lõhna, samuti väheneb voodipesu pesemise ajaline ja ka rahaline kulu. Lisaks arvestavad kliendi- ja hooldajakesksemad tootjad pidamatustoodete arendamisel muuhulgas ergonoomikat (teadus inimesele kõige soodsamatest tegevusviisidest, -vahenditest ja -keskkonnas). Nt flex-tüüpi mähe on ergonoomilise kujuga ning selle paigaldusviis vähendab koormust hooldaja seljale.

Abivahendi süsteemi korraldus 2016 – info Sotsiaalkaitseametilt pdf dokument 1.12.2015
Организация системы вспомогательных средств 1.12.2015