Isikliku abivahendi kaart

Kolm sammu toetuse saamiseks

 

Külastage ARSTI, kes kirjutab teile arstitõendi. Arstitõendi võib kirjutada nii perearst kui eriarst (kuni 18.a laps peab võtma eriarsti tõendi).

Arstitõendiga pöörduge SOTSIAALKINDLUSTUSAMETISSE, kus väljastatakse teile isikliku abivahendi kaart.

Isikliku abivahendi kaardiga saate osta hooldusvahendeid müüvast ABIVAHENDIFIRMAst tooteid riigipoolse soodustusega.

 

Täpsemalt abivahendite eraldamise protseduurist ja reeglitest. Koduhoolduses enim vajaminevad ISO koodid leiad siit.

2016. a. muutub arstitõendi vorm abivahendi saamiseks

Vastavalt sotsiaalkaitseministri määruse nr 74 muudatustele hakkab 2016. aastast abivahendite teenust korraldama Sotsiaalkindlustusamet

Eelarve jaotamise põhimõte muutub üle-eestiliseks, s.t. taotleja võib pöörduda abivahendi soetamiseks abivahendeid pakkuvasse ettevõttesse. Uue, ajakohasema formaadi saab abivahendite loetelu tabel. Üleminekuperioodil, 2016 a. jääb kehtima paberil arstitõend (kehtib 2a). Eelneva korraldusega võrreldes peab lisaks abivahendi määruse loetelu järgsele nimetusele lisanduma tõendile ka vastav abivahendi ISO kood.

Uue määruse järgi on abivahendite määramise ja arstitõendite väljakirjutamise roll pere‐ ja eriarstidel ning rehabilitatsioonimeeskonna liikmetel. Edaspidi (2017) on eesmärk tõendite väljastamine digitaliseerida.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus korraldab septembrist aasta lõpuni arstidele teavituskampaania, et selgitada muudatusi sotsiaalvaldkonna tehniliste abivahendite teenuse korraldamises.

Vastavalt sotsiaalministri määruse muudatustele hakkab alates 1. Jaanuarist 2016 teenust korraldama Sotsiaalkindlustusamet. Määrus puudutab järgmisi inimeste gruppe: puuetega inimesed, vanaduspensioni ealised ja lapsed alates 3. eluaastast.

Soodustingimustel abivahendi ostmiseks on vajalik:

(1) Arstitõend, millele tavaliselt väljastab perearst, peab alates 2016. a. sisaldama abivahendi ISO koode, koos nimetusega. Arstitõend kehtib 2 aastat. Uue abivahendi vajaduse ilmnemisel tuleb kirjutada uus tõend. Kuni 18.a laps peab võtma eriarsti tõendi. Abivahendite nimetuste loetelu koos ISO koodidega leiate määruse lisast. Abiks on ka abivahendite teatmik (sisaldab abivahendi lühikirjeldust, pilti ja ISO koodi).
(2) Puude otsus (vanaduspensioni ealistel pole vajalik).
(3) Isikliku abivahendi kaart (väljastab Sotsiaalkindlustusamet).
(4) Isikut tõendav dokument.
SOTSIAALKINDLUSTUSE asukohad ja lahtioleku ajad