Tallinna omastehooldajate tugirühma kokkusaamine toimub 18. septembril

Tallinna omastehooldajate tugirühma kokkusaamine toimub 18. septembril

Juba sellel kolmapäeval, 18. septembril toimub järjekordne Tallinna omastehooldajate kokkusaamine, kus üheks põhiteemaks on huljuti toimunud omastehooldajate foorumist kokkuvõtete tegemine. Koht on ikka Endla 59 (Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus), seekord klubiruumis ja alustatakse kell 13.00.

Septembri kokkusaamise kava:

1) Viljandi omastehooldajate foorum – need, kes osalesid, on võimalus teistele välja tuua 1-3 olulisemat mõtet-uudist;

2) Vestlus grupis. Tavaliselt ei ole meil palju aega jäänud, et oma kogemusi vahetada. Sageli olete teie ise, eriti pikaajalised hooldajad, hoolduse valdkonnas eksperdid. Kõigile, kes soovivad, saavad võimaluse oma kogemusi jagada, ja teised osalejad üht-teist kasulikku meelde jätta. Et meil oleks kergem, siis vestlust juhib Maria Oja ja esimesena teeb jutuotsa lahti Tiiu Einlo. Teemaks on – kuidas tulla toime hoolealusega, kes on muutunud seoses oma haigusega/puudega.

3) Detsembri kokkusaamine – arutelu.

4) Jooksvad küsimused, uudised.

Lisainfo Pirjo Vaarmaa, projektijuht, MTÜ Inkotuba, tel 555 00290, e-post: pirjo@inkotuba.ee, koduleht: www.kuivaks.ee

Tugigrupp kohtub 2013. aastal iga kuu kolmandal kolmapäeval, välja arvatud juulis. Kooskäimisi toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.