Üritused

Tallinna omastehooldajate tugirühm

Hageri hooldekodus

Tallinna omastehooldajad Hageri hooldekodus

Kui oled lähedase hooldaja ning soovid täiendada oma hooldusalaseid teadmisi, suhelda teiste omastehooldajatega, siis tule meie kokkusaamistele. Kokkusaamised toimuvad regulaarselt 1 kord kuus igal kolmandal kolmapäeval, aadressil Endla 59, Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse saalis. Osalemine on tasuta. Lisainfo telefonil 55500290 või pirjo@inkotuba.ee. Tegevust toetab Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet.

Loenguteemad aastal 2013

 • jaanuar: Tallinna sotsiaalhoolekande ja omastehoolduse tulevikuplaanid;
 • 20. veebruar: Tallinna Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist Karin Kodasma;
 • 20. märts: Kuidas endaga paremini toime tulla? Marika Merits, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja psühholoogiline nõustaja;
 • 17. aprill: Põetuse põhitõed, abi- ja hooldusvahendid; 
 • 15. mai: Kodu kui töökeskkond, ergonoomilised (hooldajat säästvad) töövõtted; 
 • 19. juuni: Naeruteraapia; 
 • august (kuupäev selgumisel): Tallinna omastehooldajate osalemine Viljandis planeeritaval üle-Eestilisel omastehooldajate teemalisel konverentsil “Omastehooldus Euroopas ja Eestis”; 
 • 18. september: Positiivne elukäsitlus, hooldaja jõuvarude säästmine; 
 • 16.oktoober: Võlanõustamine e kuidas ennetada või toime tulla majanduslike raskustega; 
 • 20. november: Dementsuse tekkepõhjused ja olemus, päevahoiuteenus mäluhäiretega eakatele Tallinnas;
 • 18. detsember: Jõulude tähistamine, soovime kutsuda külla Jaan Tammsalu, EELK Tallinna praosti.

Loenguteemad aastal 2012

  • jaanuar: toimetulek uriinipidamatusega ja põetus-hooldusvahendite tutvustamine;
  • veebruar: juuste lõikamine ja keha eest hoolitsemine kodustes tingimustes, lamava haige puhul;
  • märts: alkoholi liigtarbimine ja sellest tulenevad probleemid suhetes, tervise;
  • aprill: vestlusring psühholoogiga;
  • mai: omastehooldus ja Eesti õigusaktid;
  • juuni: Hageri hooldekodu külastus;
  • august: muusikateraapia – hoolealuse ja hooldaja meeleolu parendamine läbi muusika;
  • september: toimetulek depressiivse, vihareaktsioonidega hoolealusega;
  • oktoober: surija põetamine, hospiitsteenus;
  • november: haigekassa teenused – hooldusravi, rehabilitatsioon, koduõendusteenus;
  • detsember: jõulude tähistamine, käsitööeseme meisterdamine koju; koht selgub.

Juulis kokkusaamist ei toimu.