Helgi Kolk

Geriaatria: Dr Helgi Kolk

Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud

Haridus: 1988. a lõpetas Tartu Ülikooli ravi erialal, 1990. sisehaiguste internatuuri, 1993. perearsti täiendkoolituse. 2003. aastal kaitses Tartu Ülikoolis meditsiinidoktori kraadi.

Geriaatria erialal on end täiendanud alates 1997. a. Osalenud erinevatel koolitustel ja kursustel Budapestis, USA-s, Inglismaal, Austrias, Soomes ja Eestis.

Helgi on Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni (EGGA) ja Euroopa Geriaatrilise Meditsiini Ühingu (European Union Geriatric Medicine Society, EUGMS) juhatuste liige.

Ametikäik: On töötanud Tartu Linna Polikliinikus jaoskonnaarstina, sisehaiguste õppejõuna TÜ Arstiteaduskonnas, Arstiteaduskonna Polikliiniku ja perearstiteaduse õppetoolis assistendina. Alates 2000. aastast töötab sisehaiguste arstina TÜ Kliinikumis.

Tema patsientideks on valdavalt eakad inimesed. Siiani jätkab teadustööd, mis käsitleb peamiselt vananemisega seotud haigusi ja muutusi organismis.

Ülle Kadastik

Günekoloog: Dr Ülle Kadastik

Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliiniku günekoloogia osakonna juhataja

Haridus: Tartu Ülikooli arstiteaduskond, ravi eriala (1981), erialane internatuur Tartu Naistekliinikus (1982).

Ametikäik: Alates 2000. a – TÜK Naistekliiniku günekoloogia osakonna juhataja ja erakliiniku Elite naistearst. Üle 20 aasta on töötanud erinevates kliinikutes naistearstina (erakliinikutes Tamme ja Dentes, Tartu Naistekliinikus).

Gennadi Timberg

Uroloogia: Dr Gennadi Timberg

uroloog

Haridus: Tartu Ülikooli arstiteaduskond (1983), erialane internatuur Tartu Maarjamõisa Kliinilises Haiglas, ordinatuur sama haigla uroloogia osakonnas (1988).

Ametikäik: Peaaegu 20 aastat töötanud erinevates haiglates uroloog-androloogina (TÜK Kirurgiakliinikus, Tartu Linna ja Maarjamõisa Polikliinikutes, erakliinikutes Tamme, Medex ja Elite).

Gennadi on paljude erialaühingute liige (Euroopa Uroloogide Assotsiatsioon, Eesti Uroloogide Selts, Balti Kirurgide Assotsiatsioon, Pharmaca Estica).

Aili Traat

Lastearst: Dr Aili Traat

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku arst-õppejõud

Haridus: Lõpetas TÜ arstiteaduskonna. Täiendanud ennast erinevates välismaa lastekliinikutes (Münsteris, Aaraus, Hannoveris, Berliinis)

Dr Traat ootab küsimusi kuni 18aastaste laste kohta.

 

 

 

Inga Zopp

Neuroloogia: Inga Zopp

Lääne-Tallinna Keskhaigla, närvihaiguste keskuse ülemõde

Haridus: 1981-1986 õppis TRÜ-s ravi erialal. 2005-2007 õppis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse erialal.

Ametikäik: Õena töötanud juba 20 aastat. 1986-1997 a. töötas Põlva Haiglas kirurgia osakonnas õena ja vanemõena. Alates 1999. a. töötab Lääne-Tallinna Keskhaiglas.

Töötab Sclerosis Multiplex-i keskuses õena, kus nõustab ja ravib neurogeensete põie- ja soolestikuprobleemidega patsiente. Tal on lisaks haiglas olevate patsientide nõustamisele igal nädalal ka oma ambulatoorsed vastuvõtud, kus muuhulgas käib ka palju erinevate põie- ja sooletöö häiretega inimesi.

Merike Mikko

Kontinentsusnõustaja: Merike Mikko

Tallinna Hariduse Inkotoa kontinentsusnõustaja

Haridus: Tallinna Meditsiiinikool, õenduse eriala (1988). Lisaks lõpetanud kontinentsusnõustaja põhi- ja täiendkoolituse.

Ametikäik: 1988 – 2001 töötanud Keila Haigla teraapiaosakonna õena.