* Alates 1. jaanuarist 2019 jõustus abivahendite määruse muudatus…

* Alates 1. jaanuarist 2019 jõustus abivahendite määruse muudatus…

… milles on tehtud erinevaid täiendusi. Järgnevalt on välja toodud olulisemad määruse täiendused.

Abivahendid hoolekandeasutuses olevatele inimestele.
Määruses olevas abivahendite loetelus määratakse kindlaks need abivahendid, mille peab hoolekandeasutus inimesele seal viibimise ajal tagama.

Uus määrus ei laiene aga kõigile abivahenditele. Hoolekandeasutustes ja kogukonnas elamise teenusel (kus on kohti üle 10) viibivatel inimestel ei ole õigus riigipoolse soodustusega soetada:
* libistamislauda ja -matte,
* libilinasid,
* tõsterihmasid ja -rakmeid,
* lingtõstukeid, lingtõstuki kehatugesid,
* mittelibisevad aluseid,
* keskkonnahäiresüsteeme,
* kaasaskantavat kaldteed,
* tualetitooli,
* poti- ja dušitooli,
* potikõrgendust,
* vanni- ja dušitooli,
* vanni-, duši- ja mähkimislauda,
* siibreid,
* voodilauda,
* valgustit,
* elektrilist voodit,
* söögipõllesid
* madratsit lamatiste vältimiseks,
* imavaid aluslinasid, sh pestavad aluslinasid,
* tugikäepidemeid ja tugipuud, hingedega tugipuud, tugikäepidemeid,
* teisaldatavad käsipuud tõusmiseks.

Ööpäevaringsel erihoolekandeteenusel (asutuste nimekiri on manuses) ei ole lisaks eelnimetatud abivahenditele õigust riigipoolse soodustusega osta mähkmeid ja sidemeid ning naha kaitse ja puhastamise vahendeid. Nende kulu kaetakse riigieelarve vahenditest teenuse maksumuse hulgas. Erihoolekande teenuseosutajate kohta leiab infot Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

Muudatused kogukonnas elamise teenust ja asenduskoduteenust kasutavatele inimestele.
Kogukonnas elamise teenusel (kus on kohti alla ja ka üle 10) oleval inimesel on õigus riigipoolse soodustusega mähkmetele ja sidemetele.
Asenduskoduteenusel olevad lapsed on võrdsustatud kodus olevate lastega ning neile on võimalik riigipoolse soodustusega soetada kõiki määruses olevad abivahendid.

Enesehoolde- ja kaitseabivahendid.
Naha kaitse ja puhastamise vahendite (ISO-koodi 09.21) grupis muudetakse piirlimiidi arvestust. Senine mahuühikupõhine arvestus kaob, alles jääb ainult piirhind. See tähendab, et inimene saab osta teatud hinna ulatuses ükskõik mis suuruses toote.
Naha kaitse ja puhastamise vahendite juures täpsustatakse, milliseid tooteid on võimalik osta.

Riigi toel saab osta tooteid, mis on mõeldud:
1. uriiniga kokku puutunud naha puhastamiseks (veevaba pesukreem ja -vaht ning intiimpesugeel);
2. uriinipidamatusega inimestele naha kaitsmiseks ja hooldamiseks.

Riigi toel ei saa osta järgmisi tooteid:
šampoone, veega mahapestavaid seepe, dušigeele, dušiõlisid, kätekreeme, jalakreeme, näokreeme, silmakreeme, massaažigeele, aktiivgeele, kampriga hüdrogeele ja muid vereringet soodustavaid tooteid.

Uriini eritumist suunavate abivahendite (ISO-koodi 09.24) grupis muudetakse tõendi kasutuse ulatust ning edaspidi saab kateetrite tõendiga ka uriinikogujaid soetada, sest tegemist on koos kasutatavate abivahenditega.

Vanaduspensioniikka jõudnud isikutel ei ole uuest aastast uriini absorbeerivate abivahendite soetamiseks korduvtõendit vaja. See tähendab seda, et kui vanaduspensioniealine inimene on eelnevalt uriinipidamatuse abivahendeid ostnud ja selle kohta on tema isikliku abivahendi kaardil kanne olemas, siis tema ei pea uut arstitõendit esitama.

ISO-koodide 09.30.18 (täiskasvanute ühekordsed sidemed) ja 09.30.21 (täiskasvanute ühekordsed mähkmed) puhul tehakse muudatus, mille kohaselt on koodi 09.30.18 all kõik need täiskasvanute pidamatustooted, mis on imavusega kuni 599 ml, ja koodi 09.30.21 all kõik täiskasvanute tooted, mis on suurema imavusega kui 599 ml.
Lisaks suurendatakse nende toodete piirkoguseid. Imavusega kuni 599 ml on kuus võimalik osta kuni 80 tükki ning imavusega alates 600 ml, kuni 120 tükki kuus. Mähkmeid ja sidemeid on kuus võimalik osta kokku kuni 120 tükki.

Imavate aluslinade kogust suurendatakse 10 tükilt 30 tükini kalendrikuus. Lisaks luuakse pestavatele aluslinadele oma ISO-kood, millele kehtestatakse piirhinnaks 23 eurot ning riigipoolne soodustus sellest on 50%. Kuus saab osta kuni 2 pestavat aluslina.

 

Teised muudatused

Vanaduspensioniikka jõudnud isikud peavad invarollerite ja elektriliste ratastoolide üürimiseks esitama erimenetluse taotluse.
Osadel abivahenditel suurendati piirhindasid. Näiteks kärude üüri piirhinda tõsteti 86 eurolt 145 euroni, õueraamil 55 eurolt 73 euroni.

Tallatugede arvestus muutub aasta arvestusest kalendriaasta arvestuseks. See tähendab seda, et enam ei ole vaja jälgida, kas eelmisest ostust on aasta möödunud. Jooksval kalendriaastal on võimalik soetada tallatugesid määrusejärgsetel tingimustel.
IV aktiivsusgruppi kuuluvate proteeside, IV aktiivsusgrupi kuuluvate ratastoolide ja II aktiivsusgrupi kuuluvate kuulmisabivahendite osas täpsustatakse, millist inimest on mõeldud tööturul või õppes osalejana. See tähendab seda, et abivahendi saaja peab tehingu tegemise hetkel osalema tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või omandama alus-, põhi-, kesk- või kõrgharidust.
Alates 01.07.2019 peavad riigipoolse soodustusega müüdavad jalatsid olema märgistatud CE-märgisega.

Uus abivahend
Nägemispuudega vanaduspensioniealiste olukorra parandamiseks lisatakse abivahendite loetellu orienteerumise abivahendite grupi alla uus kompenseeritav abivahend – juhtkoer ja sellele vastav 6-kohaline kood 12.39.00
Juhtkoerte teenus sisaldab juhtkoerte kasvatust, väljaõpet, kokkuõpet ja iga-aastaseid veterinaaruuringuid ning õppepäevi kuni juhtkoera töö lõpuni. Teenus algab, kui juhtkoera taotleja pöördub kirjalikult teenuseosutaja poole. Seejärel peavad osapooled kohtuma, et täita vajalikud dokumendid. Taotleja edastab taotluse ja juhtkoera treeneri kinnituskirja sotsiaalkindlustusametile, kus dokumentide põhjal hinnatakse juhtkoera saamise õigust ja vajadust. Sotsiaalkindlustusamet teavitab taotlejat kirjalikult otsusest ja positiivse otsuse korral saab taotleja edastada selle teenuseosutajale. Seejärel algab juhtkoera väljaõpe ning taotleja peab ootama, kuni tema jaoks koolitatud koer on valmis kokkuõppeks. Kui koer on läbinud edukalt juhtkoera väljaõppe ja taotlejaga kokkuõppe, sõlmivad teenuseosutaja ja taotleja tähtajatu kasutuslepingu, mille abil on reguleeritud osapooltel õigused ja kohustused. Juhtkoera kasutajaks saab taotleja, kuid juhtkoer jääb teenuseosutaja omandisse.

Alates 01.07.2019 saavad õed õiguse tuvastada järgmiste abivahendite vajadust: istmepadjad ja muud tooted lamatiste vältimiseks, madratsid lamatiste vältimiseks, söögipõll, sukajalgatõmbaja, tualetitoolid, potikõrgendused, tualettpaberitangid, siibrid, püsikateetrid, ühekordsed põiekateetrid, peenise katted, uriini absorbeerivad abivahendid, vanni- ja dušitoolid, vanni-, duši- ja mähkimislauad, ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid, kahe käega käsitsetavad käimisabivahendid, libistamislauad ja -matid, teisaldatavad käsipuud tõusmiseks, tõsterihmad ja -rakmed ning haaramistangid.