NB! Konto number ja ettevõtte nimi on muutunud!

Alates 2016 muutub arstitõendi vorm abivahendi saamiseks (6.10.15)

Alates 2016 muutub arstitõendi vorm abivahendi saamiseks (6.10.15)

Vastavalt sotsiaalministri määruse muudatustele hakkab 2016. aastast abivahendite teenust korraldama Sotsiaalkindlustusamet

Eelarve jaotamise põhimõte muutub üle-eestiliseks, s.t. taotleja võib pöörduda abivahendi soetamiseks abivahendeid pakkuvasse ettevõttesse. Uue, ajakohasema formaadi saab abivahendite loetelu tabel. Üleminekuperioodil, 2016 a. jääb kehtima paberil arstitõend (kehtib 2a). Eelneva korraldusega võrreldes peab lisaks abivahendi määruse loetelu järgsele nimetusele lisanduma tõendile ka vastav abivahendi ISO kood.

Uue määruse järgi on abivahendite määramise ja tõendite väljakirjutamise roll pere‐ ja eriarstidel ning rehabilitatsioonimeeskonna liikmetel. Edaspidi (2017) on eesmärk tõendite väljastamine digitaliseerida.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus korraldab septembrist aasta lõpuni arstidele teavituskampaania, et selgitada muudatusi sotsiaalvaldkonna tehniliste abivahendite teenuse korraldamises.

Vastavalt sotsiaalministri määruse muudatustele hakkab alates 1. Jaanuarist 2016 teenust korraldama Sotsiaalkindlustusamet. Määrus puudutab järgmisi inimeste gruppe: puuetega inimesed, vanaduspensioni ealised ja lapsed alates 3. eluaastast.

Soodustingimustel abivahendi ostmiseks on vajalik:

(1) Arstitõend, millele alates 2016. a. märgitakse kõikide vajaminevate abivahendite kohta 4‐8 kohaline täpne ISO kood, koos nimetusega. Arstitõend kehtib 2 aastat. Uue abivahendi vajaduse ilmnemisel tuleb kirjutada uus tõend. Abivahendite nimetuste loetelu koos ISO koodidega leiate määruse lisast. Koostamisel on ka abivahendite käsiraamat (sisaldab abivahendi lühikirjeldust, pilti ja ISO koodi).
(2) Puude otsus (vanaduspensioni ealistel pole vajalik).
(3) Isikliku abivahendi kaart (väljastab Sotsiaalkindlustusamet).
(4) Isikut tõendav dokument.