Tallinna omastehooldajate jaanuari kohtumisel räägitakse linna sotsiaalhoolekandest

Tallinna omastehooldajate jaanuari kohtumisel räägitakse linna sotsiaalhoolekandest

2013. aasta esimene Tallinna omastehooldajate kokkusaamine toimub 16. jaanuaril ja jututeemaks on linna sotsiaalhoolekande tulevik.

Tugirühmale tuleb külla Raivo Allev, kes töötab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis arendus- ja haldusosakonna juhatajana.

Räägitakse, millised tulevikukavad on linnal – saame ülevaate hoolekande arengukavast aastateks 2012 – 2027 ning omastehoolduse arenguplaanidest.

Raivo Allev on linnavalitsuse süsteemis töötanud 1993. aastast alates (vahepeal küll AS Medicumis digitaalse terviseloo projektijuhina). On olnud Tallinn-Helsingi ühisprojekti „Avahooldus 2001“ Eesti-poolne projektijuht 1997-2001. Viimasega pandi alus Tallinna koduhooldusele, sh toimus hooldustöötajate väljaõpe Tallinna Pedagoogilises Seminaris.

Kohtumine toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, aadressil Endla 59. Kohtumine algab kell 13. Üritus on tasuta. Jaanuarikuu kohtumise viivad läbi tugigrupi enda liikmed Tiiu Einlo ja Maria Oja.
Tule ja võta kaasa tuttav omastehooldaja!

Tallinna omastehooldajate tugigrupp kohtub 2013. aastal iga kuu kolmandal kolmapäeval va juulis.
NB! See, kas Tallinna omastehooldajate kooskäimisi toetatakse linna poolt aastal 2013, selgub veebruarikuu tugigrupi kokkusaamise ajaks.

Tallinna omastehooldajate tugirühma igakuiseid kokkusaamisi korraldab MTÜ Inkotuba.
MTÜ Inkotuba loodi 2001. aastal. Igapäevateenusena pakub Inkotuba vastuseid pidamatus- ja põetushooldusalastele küsimustele ning annab tasuta professionaalset abi kõikidele soovijatele. Inkotoast saab soetada vajalikke mähkmeid, hooldus- ja abivahendeid, samuti korraldab MTÜ Inkotuba pidamatusealaseid koolitusi. Lisaks Tallinnale on Inkotoad Tartus, Pärnus, Võrus, Viljandis, Rakveres, Haapsalus, Kuressaares, Paides, Kohtla-Järvel ja Narvas. Ka “Omastehooldaja käsiraamatut” saab tasuta kõigist Inkotubadest.

Info: Pirjo Vaarmaa, MTÜ Inkotuba projektijuht, pirjo@inkotuba.ee, tel 5500290.