NB! Konto number ja ettevõtte nimi on muutunud!

Koduõendus

Koduõendusteenuse kirjeldus

Enamik inimesi eelistab elada oma kodus – isegi kui nad on haiged. Kodus säilitavad inimesed oma sõltumatuse ja väärikuse.

Mugav, tuttav ümbrus võib kiirendada tervenemise protsessi ja parandada elukvaliteeti.

Koduõendusteenust osutatakse patsiendi kodus, kes ei vaja aktiivravi ja haiglas viibimist.

Vajadus koduse õendusabi järele võib tekkida peale haiglast lahkumist, trauma- või operatsioonijärgselt, kroonilise haiguse ägenemise perioodil, keemia- või kiiritusravi ajal ja järgselt.

Kuigi teenuse vajalikkuse otsustab pere- või eriarst saatekirja alusel, on kogu teenuse osutamise protsess koduõe käes:

  • Koduõde koostab õendusplaani, lähtuvalt patsiendi diagnoosist ja üldseisundist, vajadusel kaasab teisi spetsialiste.
  • Teostab plaanis ette nähtud protseduure: seob haavu ja haavandeid, võtab analüüse, manustab ravimeid, mõõdab vererõhku, teostab lamatiste ja asendravi jne.
  • Nõustab peale patsiendi ka tema lähedasi ja pereliikmeid. Õendusteenuse perioodi pikkus ja koduvisiitide sagedus tuleneb patsiendi tervislikust seisundist.

Õendusteenuse eest maksab täies mahus Haigekassa. Teenuse käigus kasutatavate ravimite eest tasub patsient ise. Oska küsida!

Koduõendusteenust pakkuvad asutused Tallinnas

Alba Õendusteenused OÜ tel 5850 6333albaoendus@gmail.com

Avahoole OÜ www.avahoole.ee • tel 684 0901

Depoo OÜ www.koduoendus.ee • tel 527 7437

EELK Tallinna Diakooniahaigla SA www.diakooniahaigla.ee • tel 651 0343 (koduõendus- ja avahooldusosakond)

Eldred OÜ www.eldred.ee • tel 5820 0202

Ida-Tallinna Keskhaigla AS hooldusravi@itk.ee • tel 677 1840

Koduõde OÜ www.medicum.ee • tel 650 5092

Lääne-Tallinna Keskhaigla AS www.keskhaigla.ee • tel 566 23 484

Medendi OÜ www.medendi.ee • tel 652 5434

SA Vähihaigete Toetusravi www.toetusravi.ee • tel 617 2313 (kell 9–10)

Sihtasutus Carrara • tel 601 3322

TNP Konsultatsioonid OÜ www.oendushooldus.ee • tel 5590 2547

Tallinna SotsiaalametTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet